Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, placówek integracyjnych, wychowawców świetlic, organizatorów zajęć pozalekcyjnych

1. Cel warsztatów:
• Ukształtowanie umiejętności stosowania szeroko pojętej arteterapii
• Wyzwalanie postaw twórczych
• Wyposażenie nauczycieli w umiejętności stosowania zabawy w procesie dydaktycznym
• Wyposażenie uczestników w umiejętność tworzenia i inscenizowania prostych scenariuszy teatralnych
• Przyswojenie nauczycielom prostych technik plastycznych, teatralnych

2. Warsztaty obejmują:
• Moduł z zakresu zajęć plastycznych
• Moduł z zakresu zajęć muzyczno-ruchowych
• Moduł z zakresu zajęć teatralno- literackich

Zajęcia prowadzą: Małgorzata Głowacka, Ewa Lisowska i Ireneusz Lesicki- doświadczeni nauczyciele zajmujący się od lat z powodzeniem terapią przez sztukę

3. Liczba godzin: 60

4. Koszt : 500 zł