Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Choreoterapia

Choreoterapia – technika należąca do szerokiego nurtu arteterapii (terapii przez sztukę). Podstawowe elementy tańca – ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumienie z innymi ludźmi.

Choreoterapia nie jest tańcem w potocznym tego słowa znaczeniu, na tych zajęciach nie można nauczyć się zasad czy kroków, można natomiast odnaleźć własny rytm i uwolnić się od codziennych napięć. Terapia tańcem i ruchem łączy w sobie elementy improwizacji tanecznej, pracy z ciałem, treningu odczuwania relaksacji oraz zabawy. W zajęciach mogą brać udział osoby w każdym wieku , o różnym poziomie sprawności.

Choreoterapia jest doskonałą metodą terapeutyczną w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

3. Liczba godzin: 20

4. Koszt : 200 zł