Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Edukacja zintegrowana na poziomie klas I-III szkoły podstawowej

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli nauczania początkowego

1. Cel kursu:
• wyposażenie nauczycieli w umiejętności planowania pracy w myśl założeń koncepcji nauczania zintegrowanego
• wyposażenie nauczycieli w umiejętność tworzenia dydaktycznych materiałów pomocniczych do nauczania zintegrowanego
• wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystania różnych mediów w nauczaniu zintegrowanym
• wyposażenie nauczycieli w umiejętności zastosowania metod aktywnych w pracy edukacyjnej z dziećmi 6-9-letnimi

3. Liczba godzin:60

4. Koszt : 400zł