Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Jak dokumentować własne osiągnięcia zawodowe – awans zawodowy nauczyciela

Adresaci: nauczyciele i dyrektorzy pracujący we wszystkich typach szkół

Cele:
• Właściwe interpretowanie rozporządzeń dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
• Właściwe dokumentowanie własnych dokonań zawodowych
• Kompletowanie dokumentacji zawodowej nauczyciela

3. Liczba godzin: 4

4. Koszt : 30 zł