Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Konstruowanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych

Kurs adresowany jest do koordynatorów szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych. Nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Cele kursu:
Przygotowanie uczestników do:
• Identyfikacji czynników zagrożeń w szkole i środowisku
• Diagnozy stanu i potrzeb
• Zapoznanie z zasadami konstruowania szkolnego i gminnego programu profilaktycznego
• Wyposażenie w praktyczne umiejętności niezbędne do budowania programu profilaktycznego

Moduły szkolenia:
• Podstawy teoretyczne współczesnej profilaktyki
• Wskaźniki istotne przy konstruowaniu programu profilaktycznego
• Projektowanie działań profilaktycznych w szkole
• Praktyczne budowanie szkolnego programu profilaktyki

Liczba godzin: 20

Koszt : 140 zł