Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs doskonalący z zakresu profilaktyki uzależnień

Zajęcia prowadzi komisarz Małgorzata Biskup-absolwentka prawa i podyplomowego studium pedagogicznego. Pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w Wydziale Prewencji na stanowisku specjalisty ds. ograniczenia zjawisk patologii. Posiada certyfikat Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej uprawniający do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki narkotykowej.

Cele:
• wyposażenie nauczycieli w wiedzę dotyczącą narkotyków
• wyposażenie nauczycieli w wiedzę pozwalającą na podjęcie działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia substancjami uzależniającymi
• wyposażenie nauczycieli w wiedzę ułatwiającą wczesne rozpoznanie zagrożenia dziecka uzależnieniem
• wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat instytucji pomagających osobom uzależnieniom

W trakcie warsztatów będą wykorzystane:
• filmy
• przeźrocza
• atrapy narkotykowe
• narko2-testery służące do wykrywania substancji narkotykowych

Liczba godzin: 30

Koszt : 250 zł