Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs z zakresu profilaktyki HIV / AIDS

Ukończenie kursu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z młodzieżą z zakresu profilaktyki HIV / AIDS.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowcę posiadającego certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń w zakresie „Podstawowej wiedzy na temat HIV / AIDS i zasad etycznych postępowania z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS” (wydany przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej).

Warunkiem ukończenia kursu jest zdanie egzaminu.

Liczba godzin: 20

Koszt : 200 zł