Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

STOP dla dopalaczy w szkołach – kurs doskonalący (szkolenie rozszerzone)

Celem szkolenia jest umiejętność rozpoznawania zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych – dopalaczy oraz sposób postępowania nauczyciela w sytuacji pojawienia się narkotyków w szkole, możliwości szkoły w profilaktyce narkomanii.

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, osób zajmujących się profilaktyką w szkole.

Zakres tematyczny:

  • algorytm postępowania nauczyciela w sytuacji pojawienia się narkotyków w szkole,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania dziecka będącego pod wpływem środków psychoaktywnych oraz przeprowadzenie testów na obecność narkotyków w organizmie,
  • prezentacja typowych środków psychoaktywnych i sposobów ich zażywania,
  • rola i możliwości szkoły w profilaktyce narkomanii,
  • propozycje wariantów i tworzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z młodzieżą,
  • obalenie nieprawdziwych informacji na temat „dopalaczy” i innych substancji odurzających,
  • wskazanie i omówienie alternatywy do zażywania substancji psychoaktywnych – promocja zdrowia.

Ilość godzin: 10 godz.

Cena kursu: 100zł/osoba       CENA PROMOCYJNA!!!