Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Wczesne nauczanie języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  oraz z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  zapraszamy nauczycieli do nabycia kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wczesne_nauczanie_języka_angielskiego_na_etapie_przedszkolnym

Koszt: 1200/semestr

Liczba godzin: 360

Zapraszamy.