Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Studia podyplomowe. NOWOŚĆ !!!

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na studia podyplomowe organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Lesznie. Zajęcia odbywać się będą w naszym obiekcie w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 4/6. W ofercie m.in.

 1. Asystent_osoby_niepełnosprawnej_i_starszej
 2. Asystent Rodziny
 3. Coaching
 4. Dietetyka i Poradnictwo Żywieniowe
 5. Edukacja dla Bezpieczeństwa
 6. Logopedia
 7. NLP i Coaching w Biznesie
 8. NLP w Edukacji
 9. Oligofrenopedagogika
 10. Terapia Pedagogiczna
 11. Organizacja i Zarządzanie Oświatą
 12. Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pomocą Psychologiczno – Pedagogiczna
 13. Pedagogika lecznicza
 14. Profilaktyka i Terapia Uzależnień
 15. Przygotowanie Pedagogiczne
 16. Socjoterapia
 17. Surdopedagogika
 18. Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem
 19. Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego na Etapie Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym
 20. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 21. Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
 22. Wychowanie do Życia w Rodzinie
 23. Zarządzanie Kadrami

opłaty za Studia Podyplomowe

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA PODYPLOMOWE
Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (w 2 egz.)

1 zdjęcie;
ksero dyplomu;
ksero dowodu osobistego;
potwierdzenie przygotowania pedagogicznego, jeśli nie wynika z dyplomu na kierunki pedagogiczne;
potwierdzenie dokonanej opłaty wpisowej: 250 zł;
biała teczka)

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6 tel. 61-868-54-17 w. 46

Informacje:
www.podyplomowe.wsh-leszno.pl