Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Jak radzić sobie z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze?

Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów

Liczebność grupy: 20 osób

Cele:
• zdobycie wiedzy na temat specyfiki rozwoju emocjonalno-uczuciowego dziecka oraz przyczyn, przejawów i skutków zaburzeń emocjonalnych
• doskonalenia umiejętności interpersonalnych (własny styl komunikowania się, sposoby wyrażania emocji) warunkujących skuteczność oddziaływań wychowawczych
• poznanie technik radzenia sobie z „kłopotliwymi” zachowaniami uczniów

Liczba godzin: 30

Koszt : 250 zł