Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Komunikacja interpersonalna

Warsztaty adresowane są do wszystkich nauczycieli i wychowawców

1. Cel:
• przypomnienie i uporządkowanie wiedzy o komunikacji interpersonalnej oraz jej znaczeniu w pracy zawodowej
• poznanie własnego stylu komunikacji
• doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się

2. Metoda pracy:
• zajęcia interaktywne prowadzone metodą warsztatową, wykorzystujące testy, zadania indywidualne i grupowe oraz ćwiczenia przy użyciu kamery (jedynie za zgodą uczestników)

3. Liczba godzin: 20

4. Koszt : 200,0 zł