Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Cele ogólne:
• Uświadomienie, że udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia jest podstawowym obowiązkiem moralnym i prawnym każdego człowieka

• Zapoznanie z wybranymi stanami zagrożenia życia oraz z działaniami ratującymi życie
• Różnicowanie podstawowych objawów w wybranych stanach zagrożenia życia
• Nabycie umiejętności podejmowania konkretnych działań ratujących życie

Wybrane moduły:
• Postępowanie i pierwsza pomoc w stanach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka
• Zasady udzielania pierwszej pomocy w urazach, oparzeniach, ranach
• Postępowanie i pierwsza pomoc w zatruciach wybranymi substancjami chemicznymi
• Ćwiczenia praktyczne w udzielaniu reanimacji, opatrywaniu ran

3. Liczba godzin: 15

4. Koszt : 95 zł