Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
Zapraszamy do kontaktu!