Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Uwaga!

Informujemy, że sekretariat CDZN czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-14:30.

Szanowni Państwo,

  • zapraszamy na  STUDIA PODYPLOMOWE (Więcej informacji…….). Atrakcyjne kierunki, konkurencyjne – promocyjne ceny. Wysoka jakość kształcenia. Nabór już rozpoczęty.

     

  • Pedagogika Lecznicza. Czas trwania 2 semestry, koszt 1450 zł/semestr + opłata wpisowa 280 zł
  • Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu. Czas trwania 2 semestry, koszt 1550 zł/semestr+ 280 zł opłata wpisowa   ..  
  • Przygotowanie Pedagogiczne. Czas trwania 3 semestry,  Koszt 900 zł/semestr  + 280 zł opłata wpisowa
  • Oligofrenopedagogika. Czas trwania 2 semestry. Koszt 1550 zł/semestr + 280 opłata wpisowa  
  • SocjoterapiaCzas trwania 3 semestry. Koszt 900 zł/semester + 280 opłata wpisowa
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575) oraz z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  zapraszamy nauczycieli do nabycia kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Wczesne_nauczanie_języka_angielskiego_na_etapie_przedszkolnym.

Zapraszamy.


 

 Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli (wpis do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 5 grudnia 2009 r. Nr DE.II.2.1-4330-3/10).
Prowadzimy kursy doskonalące oraz studia podyplomowe. Jesteśmy gotowi przygotować także inne formy kursowe i warsztatowe w zależności od zapotrzebowania nauczycieli. Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną. Poza tym nasi słuchacze mają możliwość korzystania z noclegów w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska 4 A, tel. (061) 8-775-719, fax (061) 8-770-324.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu.

 

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. zmienił się adres działalności naszej firmy.

Sekretariat Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
oraz siedziba Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
obecnie znajdują się na ul. Żmigrodzkiej 41/49, 60-171 Poznań.

Serdecznie zapraszamy!