Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Szanowni Państwo, ostatnia szansa
KURSY KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI


Szanowny Dyrektorze, Nauczycielu, zapraszamy na kursy kwalifikacyjne w roku 2015 roku.

UWAGA. Ostatnia szansa !!!
w związku z nowym Rozporządzeniem MEN dotyczącym placówek doskonalenia nauczycieli.

 Ze względu na wprowadzone zmiany kursy kwalifikacyjne organizowane będą do 01.01.2015 roku. Kursy, które uzyskały zgodę Kuratora Oświaty przed 01.01.2015 będą mogły być realizowane według dotychczasowych przepisów w I kw. 2015 roku.W wyniku wprowadzonych zmian nauczyciele będą mogli nabywać nowe kwalifikacje tylko po poprzez 3  lub 4 semestralne studia  podyplomowe (w zależności od kierunku). Czas zdobycia określonych kwalifikacji będzie dłuższy i co za tym idzie znacznie wzrosną koszty.

 OSTATNI DZWONEK!!! Zapraszamy.

Zapraszamy na kursy kwalifikacyjne w roku 2015

  1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki – rozpoczęcie:
    23 maja 2015 – listopad 2015 r.
    Wymagane dokumenty – ksero dyplomu, ksero dowodu osobistego, dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (jeżeli nie wynika z dyplomu), zaświadczenie  z placówki oświatowej o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela.
  2. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli – rozpoczęcie:
    maj 2015 – listopad 2015
    Wymagane dokumenty: ksero dyplomu, ksero dowodu osobistego, zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela)

Minimalna wielkość grupy – 20 osób.

Kursy kwalifikacyjne  – 270 godz.

Koszt kursu 1400,00 zł z możliwością opłaty w ratach

Zapisy telefoniczne: 61-868-54-17 w. 143, 146 lub mailowo.

Zapraszamy.


 

Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli (wpis do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 5 grudnia 2009 r. Nr DE.II.2.1-4330-3/10).
Prowadzimy kursy doskonalące i kwalifikacyjne. Jesteśmy gotowi przygotować także inne formy kursowe i warsztatowe w zależności od zapotrzebowania nauczycieli. Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną. Poza tym nasi słuchacze mają możliwość korzystania z noclegów w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska 4 A, tel. (061) 8-775-719, fax (061) 8-770-324.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu.