Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Uwaga!

Informujemy, że od dnia 09 czerwca 2017r. sekretariat Centrum czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.30.

Szanowni Państwo,

 • zapraszamy na  STUDIA PODYPLOMOWE (Więcej informacji…….). Atrakcyjne kierunki, konkurencyjne – promocyjne ceny. Wysoka jakość kształcenia. Nabór już rozpoczęty.

   

 • Pedagogika Lecznicza. Czas trwania 2 semestry, koszt 1400 zł/semestr + opłata wpisowa 250 zł.
  Termin rozpoczęcia: 21.10.17r. godz. 9.00.
 • Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem. Czas trwania 2 semestry, koszt 1400 zł/semestr+ 250 zł opłata wpisowa.  Termin rozpoczęcia: 21.10.17r. godz. 9.00.
 • Przygotowanie Pedagogiczne. Czas trwania 3 semestry,  Koszt 850 zł/semestr  + 250 zł opłata wpisowa. Termin  rozpoczęcia 21.10.17r. godz. 9.00.
 • Oligofrenopedagogika. Czas trwania 2 semestry. Koszt 1400 zł/semestr + 250 opłata wpisowa. 
 • SocjoterapiaCzas trwania 3 semestry. Koszt 900 zł/semester + 250 opłata wpisowa. 
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  oraz z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  zapraszamy nauczycieli do nabycia kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wczesne_nauczanie_języka_angielskiego_na_etapie_przedszkolnym.

Zapraszamy.


 

 Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli (wpis do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 5 grudnia 2009 r. Nr DE.II.2.1-4330-3/10).
Prowadzimy kursy doskonalące oraz studia podyplomowe. Jesteśmy gotowi przygotować także inne formy kursowe i warsztatowe w zależności od zapotrzebowania nauczycieli. Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną. Poza tym nasi słuchacze mają możliwość korzystania z noclegów w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska 4 A, tel. (061) 8-775-719, fax (061) 8-770-324.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu.