Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs podstaw języka migowego

Program kursu został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, a jego autorem jest Bogdan Szczepankowski

W wyniku nauczania słuchacze:
• poznają podstawy problematyki środowiska dorosłych niesłyszących
• poznają podstawy wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniu
• opanują umiejętność posługiwania się polskim alfabetem palcowym, podstawowymi liczebnikami
• opanują praktycznie około 350 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania
• przygotowują się do dalszego kształcenia lub samokształcenia

Jednostki tematyczne:
• pierwszy kontakt
• praca i zatrudnienie
• edukacja
• zdrowie
• dom i rodzina
• urzędy i instytucje
• kultura, sport i wypoczynek
• rachuba czasu

Liczba godzin: 60

Koszt : 450 zł