Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Komunikacja interpersonalna w placówce oświatowej

Odbiorcy: nauczyciele, wychowawcy

Cele:
• Zwiększenie możliwości w zakresie umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi
• Zapoznanie uczestników z zasadami aktywnej komunikacji
• Zapoznanie z technikami zachowań asertywnych

Liczba godzin: 15

Koszt : 95 zł