Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs specjalny podstaw języka migowego

Uczestnikami kursu mogą być: nauczyciele, psycholodzy, logopedzi, wychowawcy zainteresowani powyższą problematyką.

1. Celem kursu języka migowego I stopnia jest:
• zapoznanie słuchaczy z założeniami i zasadami systemu języka migowego
• zapoznanie słuchaczy z zasadami stosowania znaków migowych w metodzie oralno-migowej
• praktyczna nauka języka migowego w postaci pełnego zestawu znaków daktylograficznych (ok. 100 znaków elementarnych) oraz 500 haseł w ramach, których zawiera się ok.600 podstawowych znaków migowych

Grupy będą uruchamiane po zebraniu się odpowiedniej ilości zainteresowanych nauczycieli.

2. Liczba godzin: 105

3. Koszt : 600 zł