Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Aktywizujące metody i techniki nauczania na lekcjach przedmiotów humanistycznych

Kurs adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zagadnienia:
• Prowadzenie lekcji powtórzeniowych, ćwiczeń, wprowadzanie nowego tematu
• Integracja i ścieżki edukacyjne
• Opracowywanie scenariuszy zajęć z zastosowaniem metod aktywizujących

Liczba godzin: 20

Koszt : 140 zł