Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Inspiracje plastyczne

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i świetlic, którzy z wykształcenia nie są plastykami a w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystują działania plastyczne i chcą zdobyć podstawową wiedzę i inspirację do działań twórczych.

Celem kursu jest:
Przybliżenie warsztatu i prostych technik plastycznych,

Demonstrowanie technik, materiałów i sposobów wykonania prac,

Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu rysunku i malarstwa dotyczących zasad kompozycji linii, barwy i przestrzeni,

Poznanie zabaw plastycznych,

Inspirowanie do własnych wypowiedzi plastycznych.

Liczba godzin: 20
Koszt: 200 zł